علی صدیقی پاشاکی

دغدغه هایی از جنس فرهنگ و مذهب

علی صدیقی پاشاکی

دغدغه هایی از جنس فرهنگ و مذهب


آدرس کانال تلگرام:

@ali_sedighii_p


آی دی تلگرام:

@ali_sedighi_p


اینستاگرام:

ali.sedighi.p


ایمیل:

ali.sedighi.p@chmail.ir

ali.sedighi.p@gmail.com